Giỏ hàng

Điều kiện sử dụng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng quý khách đến với trang web Labels.vn.

Khi bạn truy cập trang web Labels.vn, bạn đồng ý với các Điều kiện Sử dụng này. Trang web có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của bất kỳ thông tin nào vào bất cứ lúc nào. Thay đổi có hiệu lực ngay khi đăng trên trang web labels.vn mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi thay đổi thông tin này được đăng, bạn chấp nhận thay đổi.

Vui lòng truy cập thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bạn đảm bảo hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ trang web. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận thư, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mỗi email quảng cáo hoặc truy cập vào trang web Labels.vn và nhấp “Hủy Đăng ký” ở chân trang chủ.

(+84) 941209054
(+84) 941209054